Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.kleinecosmetica.nl.

Kleine Cosmetica is gevestigd aan de Graafseweg 232, 6531 ZZ te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Graafseweg 232 6531 ZZ Nijmegen | +31 (0)85 01 60 978 | info@kleinecosmetica.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kleine Cosmetica verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Huisadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Alle informatie van verwijzer, huisarts, en apotheker die ons in staat stelt de juiste en veilige zorg te bieden
 • Informatie over uw ziektebeeld, medicijngebruik, beroep, levensstijl (roken, alcohol- en drugsgebruik), zwangerschap etc.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kleinecosmetica.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kleine Cosmetica verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kleine Cosmetica bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw privégegevens blijven privé. Dat betekent dat we uw persoonlijke informatie nooit zonder jouw toestemming delen met derde partijen voor marketing-doeleinden.

De enige partijen waarmee we zonder uw toestemming gegevens zullen delen zijn:

 • De rechter en wederpartijen
 • Justitie

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kleine Cosmetica gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Natuurlijk blijft u zelf de baas over uw eigen gegevens. Daarom kunt u op elk moment inzage vragen in de informatie die we van u hebben opgeslagen en gebruiken. Ook kunt u altijd gegevens wijzigen of verwijderen. Ten slotte heeft u ook het recht van verzet tegen onze verwerkingen van uw gegevens.

Als u een verzoek indient of uw recht van verzet uitoefent, vragen we u om een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Zo weten we zeker dat u het bent en voorkomen we dat iemand anders er met uw gegevens vandoor gaat. Maak voor de veiligheid wel even het BSN-nummer onleesbaar en uw pasfoto onherkenbaar.

Heeft u nog vragen over onze privacyverklaring? U mag ons altijd mailen op info@kleinecosmetica.nl. Bent u niet tevreden met de manier waarop wij uw privacy verzoek hebben afgehandeld? Dan kunt u altijd uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van de gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens worden deze versleuteld verzonden; voor de communicatie via uw internetbrowser gebruiken wij bijvoorbeeld SSL=secure socket layer. Dat kunt u herkennen aan het slotsymbool dat uw browser bij een SSL-verbinding laat zien.

Ter waarborging van de duurzame bescherming van uw gegevens worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig getoetst en zo nodig aangepast aan de stand van de techniek.

Call For Appoinment